e-mail: mivpridjel@gmail.com
Market Pridjel: 053 265 463 | Market Usora: 053 961 457

BLOKOVI ZA ZIDANJE

Kategorija

STOVARIŠTE

BUDGET

MIV STOVARIŠTE PRIDJEL

BLOKOVI ZA ZIDANJE

OPIS

LOCATION

MIV STOVARIŠTE PRIDJEL

BLOKOVI ZA ZIDANJE

Blokovi za zidanje su građevinski materijal koji se često koristi u gradnji različitih objekata, kao što su kuće, zgrade, temelji i sl. Blokovi se izrađuju od različitih materijala, poput betona, cigle ili stakla, te se razlikuju po svojim karakteristikama, kao što su izdržljivost, toplinska izolacija i estetski izgled. Pravilno postavljanje blokova za zidanje ključno je za osiguravanje stabilne i sigurne strukture objekta.

Postoje različite vrste blokova za zidanje, kao što su puni blokovi, šuplji blokovi, blokovi sa zvučnom izolacijom, blokovi sa toplinskom izolacijom i sl. Blokovi se obično postavljaju jedan na drugi koristeći malter kao vezivo, a zidovi se mogu graditi u različitim oblicima i veličinama. Blokovi za zidanje su popularni jer su relativno jednostavni za upotrebu, ekonomični i dugotrajni, te se mogu koristiti za različite namjene u građevinarstvu.

OZNAKE : STOVARIŠTE

ŽELJEZO

PRETHODNI

CRIJEP

SLJEDEĆI